top of page

Coachande ledarskap - mentorskap. En helhetssyn på människan

Uppdaterat: 20 dec. 2021Gemensamt för all typ av mentorskap är en helhetssyn på människan. Du är ett stöd och ser alla delarna av personen som inkluderar hens arbete, familj och intressen. Som mentor kan du vara en samtalspartner, handledare eller rådgivare.


Här kommer några tips på hur du kan lägga upp ditt mentorskap

Börja gärna med att ni båda beskriver er bakgrund vad ni gör idag. Ställ öppna frågor. Lyssna aktivt och ge inga färdiga svar. Ställ frågor kring hur din mentee/adept tänker och känner i frågan. Notera nyckelord som blir viktiga att ta med i kommande samtal.


Förslag på frågor vid ert uppstartsmöte:

 • Vilka är dina förväntningar på vårt mentorskap?

 • Hur ser ditt nuläge ut?

 • Hur vill du att ditt nuläge ska se ut?


Det är viktigt att möta din mentee/adept där hen befinner sig

Förbered dig inför varje möte vad du som mentor tänkt på och vill få klargjort/förtydligat. Läs igenom dina noteringar från förra mötet.Förslag på frågor du kan ställa när ni ses:

 • Är det något från förra gången som du har tänkt på och vill ta upp?

 • Vad har hänt sen vi sågs sist?

 • Hur har din månad/vecka varit? Vad vill du tala om idag?

 • Hur känner du dig allmänt i livet?

 • Vilken fråga/or vill du ta upp idag?

 • Vad har du lärt dig/fått insikt i?

 • Vad ska vi börja med idag?

 • Är det något som oroar dig?


Prioritet i era samtal är alltid de frågor din mentee/adept ställer

Lista över områden som ni kan prata om:

 • Energinivå

 • Karriär-Arbetsliv-Utbildning

 • Familj/relationer

 • Kompetenser/Kunskap

 • Intressen

 • Vad engagerar

 • Värderingar – vilka är de viktigaste

 • Vilken förändring vill du som mentee göra

 • Egenskaper som hens omgivning bedömer (styrkor att gå vidare och svagheter att jobba på)

 • Mål -framåtriktade.


Avslut varje möte

Ge din bild som mentor en sammanfattning av det som ni har talat om idag. Frågor till din Mentee/Adept:

 • Hur vill du sammanfatta det vi talat om idag?

 • Vad var bäst idag?

 • Vilken är den viktigaste frågan?


Är du intresserad av att vara en mentor eller mentee? Gå gärna in och läs om vårt mentorskapsprogram här.
Comentários


bottom of page