top of page

Hitta en hållbar vardag för dina medarbetare i återgången till det nya normala arbetslivet

Uppdaterat: 20 dec. 2021


Under pandemin har mycket förändras och vi ser nu en återgång till det “nya normala”. Många är vi som har ställt om, anpassat verksamhet efter rådande läge och många är de medarbetare som fortsatt jobbar hemifrån.


Återgången till det “nya normala” är här för att stanna. Företag som nu tar hand om, ser sina anställda och som arbetar aktivt för att skapa en hållbar arbetssituation är de som går starkast ur pandemin tror vi.


Utmaningen är hur du som arbetsgivare skapar en hållbar vardag för medarbetaren i arbetet framåt. Här kommer några tips som vi tror är framgångsfaktorerna på den nya arbetsmarknaden:


  • Det är viktigt att du som chef axlar rollen och jobbar proaktivt för medarbetarnas välmående.

  • Uppmuntrar och belyser medarbetarnas personliga hållbarhet. Det är inte längre någon tävlan om att jobba hårdast och längst dagar utan det är resultatet som räknas.

  • För att vara en närvarande chef är det bra att ha regelbundna avstämningar för att lyssna in hur dina medarbetare mår. Det görs digitalt och med fördel i ett videomöte.

  • En framgångsfaktor är även hur ni som företag lyckas skapa sammanhållningen och känslan av arbetsgemenskap var än dina medarbetarna finns geografiskt.

Comments


bottom of page