top of page

Så säkerställer du en professionell rekryteringsprocess

Uppdaterat: 20 dec. 2021Har du svårt att hitta rätt personal? Tycker du att rekrytering är utmanande och tidskrävande? Här delar vi på Arbetsplats Mälaröarna med oss av några tips som du som rekryterande chef kanske kan ha nytta av i din nästa rekrytering.


Rekrytering är enligt oss A och O för att lyckas, oavsett vilken bransch du verkar inom. Personalen är din viktigaste resurs och om du har rätt personer på plats så kommer resultatet därefter. Självklart behöver du även introducera, ta hand om och utveckla personalen. Lyckas du med rekryteringen, har du ett väldigt bra utgångsläge. Som vi var inne på tidigare kan det vara svårt och tidskrävande att hitta rätt person, därför är det viktigt att göra rätt redan från början av rekryteringsprocessen.


Vad är då rätt från början?

Förberedelse, förberedelse och förberedelse. Första steget är att utforma en behovsanalys, en s.k. kravprofil. Här definierar ni vad personen ska ha med sig in i rollen, likt en önskelista till organisationen på lång och kort sikt. Det är rekryterande chef tillsammans med eventuella kollegor som sätter kravprofilen. En tydlig kravprofil fungerar vägledande och underlättar arbetet vidare i rekryteringsprocessen, den spar tid och minskar även risken för felrekrytering.


Realistisk tidsplan

Nästa steg är att sätta upp en realistisk och hållbar tidsplan. I tidsplanen ska rekryteringsprocessens samtliga steg finnas med och definieras tydligt för såväl internt bruk som för externa kandidater. Kom ihåg att även ta med kandidatens eventuella uppsägningstid i tidsplanen.


Välj dina annonskanaler

Att rekrytera är även att berätta för omvärlden att er verksamhet växer och att det händer saker hos er. Passa därför på att ta ett helhetsgrepp kring er annonsering när ni rekryterar. Vår rekommendation är att tänka marknadsföring och kommunikation när ni väljer kanaler för jobbannonsen.


Urvalsarbete

När annonsen är publicerad och ansökningarna kommer in är det viktigt att hålla tempo och en nära dialog med kandidaterna. Är rekryteringsbehovet akut påbörjas ofta urvalsarbetet direkt och i annat fall kan sista ansökningsdag passera innan ni påbörjar urvalsarbetet. I båda fallen är vår rekommendation att vara nära kandidaten, ge tydlig och återkommande information om processen och säkerställa att alla kandidater genomgår samtliga steg och behandlas lika.


Kandidatupplevelse

Rekryteringsprocessen är ett tillfälle för såväl kandidaten som för er som organisation att sälja in sig. Se därför varje intervju som ett tillfälle att prata gott om verksamheten och en chans till en fin kandidatupplevelse. Detta görs enligt oss med tydlig information, återkoppling, ett professionellt och personligt bemötande. Det är i samtliga kontakter och möten som ni bygger ert arbetsgivarvarumärke. Tänk på att även kandidaterna som inte fick jobbet är era ambassadörer. De har i sin tur ett nätverk och vem vet, det kanske är just där, er framtida medarbetare finns?


Några tips på vägen:

  • Håll tidsplanen.

  • Håll kandidaten uppdaterad om hur det går, oavsett om ni har ett beslut eller inte.

  • Håll interna och externa intressenter uppdaterade om processen.

  • Avsätt alltid lite extra tid internt, det är viktigt att det blir rätt och för det krävs det tid.

  • Sekretess är viktig genom hela processen, tänk på att behandla kandidaternas uppgifter i enlighet med GDPR.


På Arbetsplats Mälaröarna tycker vi att rekrytering är väldigt roligt. Det är ett ypperligt tillfälle att få vara med att påverka och bygga verksamheter. Håller du med oss?


Vi vill gärna höra din åsikt. Kontakta oss via hej@arbetsplatsmalaroarna.se.

Tillsammans ökar vi sysselsättningen på Mälaröarna!Comentarios


bottom of page