top of page

Uppstart av mentorskapsprogrammet

Uppdaterat: 12 jan. 2022

Vi är så glada för att vi nu har 17 matchande mentorspar i vårt Mentorskapsprogram som kommer att pågå fram till årsskiftet 2020.


Tanken med programmet är att öppna upp för nya kontakter, skapa ömsesidigt erfarenhetsutbyte och ett meningsfullt samtal. Inom programmet matchar vi "mentees" som vill hitta vägen in på arbetsmarknaden, växa i sin yrkesroll eller som söker ett bollplank i sitt yrkesliv med en mentor.


Vi skapar mentorskapsprogrammet tillsammans

“På Arbetsplats Mälaröarna tror vi på kraften i att dela erfarenheter och att samtalet som sker i mötet mellan människor kan göra stor skillnad.”

Gemensamt för all typ av mentorskap är en helhetssyn på människan – att som stöd se alla delar av en person både arbete, familj och intressen. En mentor kan vara: samtalspartner, handledare, rådgivare, lärare etc. Det viktiga är att man är öppen och kan vara del av att ge inspiration till mentees/adepten för att nå sina uppsatta mål


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Are you a creative agency? Go wild with original blog posts about recent projects, cool inspirational ideas, or what your company culture is like. Add images, and videos to really spice it up, and pepper it with slang to keep readers interested. Are you a programmer? Stay on the more technical side by offering weekly tips, tricks, and hacks that show off your knowledge of the industry. No matter what type of business you have, one thing is for sure - blogging gives your business the opportunity to be heard in a way in a different and unconventional way.


Get Inspired


To keep up with all things Wix, including website building tips and interesting articles, head over to to the Wix Blog. You may even find yourself inspired to start crafting your own blog, adding unique content, and stunning images and videos. Start creating your own blog now. Good luck!

Comments


bottom of page